Missie & Visie

Onze missie

Een gezinshuis waarin het leven van alle dag centraal staat. Vanuit een veilige basis en een vertrouwde omgeving geven wij de kinderen die bij ons wonen de ruimte om zich in alle rust te ontwikkelen. Met structuur, duidelijkheid en aanvullende therapieën leren zij dat ze in het dagelijks leven zelf keuzes kunnen én mogen maken en dat hun mening van belang is.

Als gezinshuisouders vinden wij het belangrijk om samen te werken met de ouders en familieleden van het kind. Maar om een veilige basis te creëren, werken we ook samen met de school en kerk in ons dorp, de sport- en muziekvereniging en ons sociale en professionele netwerk. Door alle mensen in de directe omgeving van het kind te betrekken, hopen wij dat de kinderen op lange termijn zelfstandig relaties aangaan en onderhouden.

Het mooiste is dat het kind/de jongere in de biologische gezinssituatie kan opgroeien. Daar waar het kind/de jongere veilig en stabiel kan uitgroeien tot een jongvolwassene die zich zelfstandig staande kan houden in de maatschappij. Helaas is dit niet altijd mogelijk, dit door zeer uiteenlopende redenen. Wanneer hulp van buitenaf, zoals een maatschappelijk werker, niet genoeg heeft geholpen om de thuissituatie te verbeteren kan een gezinshuis een oplossing bieden.

Om kinderen/jongeren nog een kans te geven, bieden wij een omgeving waar het kind/de jongere in zoveel mogelijk lijkend op de thuissituatie. Dat wil zeggen, een gewone buurt/twee opvoeders, een stabiele en veilige plek.

Onze visie

Wij willen een veilige plek voor het kind/de jongere zijn, waar het kind/de jongere zichzelf kan en mag ontwikkelen. Het kind/de jongere bijstaan om hun verleden een plek te geven en om te kunnen gaan met hun uitdagingen. Voor ons is het geloof ook een belangrijk onderdeel, wij gaan het kind/de jongere hier niet in verplichten, wij geloven dat God onze deze vaardigheden heeft gegeven om zo goed als mogelijk voor deze kinderen/jongeren te zorgen en ze te helpen.

Contact