Onze werkwijze

In het Gezinshuis zorgen wij voor een veilige en stabiele thuissituatie waarbij rust, orde, structuur, plezier en duidelijkheid centraal staan.

Pas als je je thuis voelt, kun je jezelf ontwikkelen. Binnen het Gezinshuis stimuleren wij de individuele ontwikkeling van ieder kind, dit gebeurt in samenwerking met de zorgaanbieder en jeugdzorg. Wij stellen een plan op om de ontwikkeling van het kind zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

Hoe doen we dat? 

  • De kinderen wonen in ons huis en worden deel van ons dagelijks leven. 
  • We proberen in het dagelijks leven voorspelbaar te zijn zonder de spontaniteit uit het oog te verliezen. 
  • We bieden ieder kind de mogelijkheid om aan te sluiten bij een vereniging of sportclub die bij hen past. 
  • We gaan uit van het positieve van het kind. Ieder kind heeft mogelijkheden en talenten. Die willen we ontdekken en uitbouwen. 
  • We ondersteunen de kinderen door vervoer naar of aanwezigheid bij therapie. 
  • We bieden een goede financiële opvoeding, door te budgetteren. 
  • We proberen zo veel mogelijk het eigen netwerk van het kind te betrekken in de ontwikkeling van het kind. 
  • Als gezinshuisouders kunnen we inleven, meeleven en samenleven. 
  • We hebben hierbij oog voor de trauma’s van de kinderen. We ondersteunen hen om deze te verwerken en een plekje te geven. 
  • We gaan zorgvuldig om met nieuwe plaatsingen in het gezinshuis. Hierbij onderzoeken we zorgvuldig of een nieuw kind ook past tussen de huidige kinderen die bij ons wonen.